BRANN OG REDNING

Informasjon

01012020 \\ brann og redning

Bilmateriell:
Regionen nord har vi totalt 20 kjøretøy,

 

Informasjon

01012020 \\ brann og redning

Materiell:
Flere typer hengere for transport av konvensjonelt brannmateriell og spesialutstyr. 

Regionen har røykdykker beredskap. Brannvesenet nord er også utstyrt med redningsverktøy til bruk ved ulykker, bl.a. trafikkulykker hvor mennesker sitter inneklemt i kjøretøy.  

Informasjon

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Informasjon

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig