POLITISKE SAKER

Politiske saker

01012020 \\ politikk

Politiske saker

01012020 \\ politikk

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde

§ 1-1.Lovens formål

Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.

0Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 46 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 715).