KONTAKT ADMINISTRASJON


Hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser


Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef / daglig leder

Tele (+47) 960 97 750

Janne Kankaala

Kommunedirektør

Tele (47) 404 05 601

Bernt Thomas Åbyholm

Avdelingsleder forebyggende

Tele (+47) 960 97 751

Tore Li

Økonomiavdelingen

Tele (47) 77 77 88 22

Pål Edvardsen

Avdelingsleder beredskap

Tele (+47) 960 97 760

Tom Hugo Pedersen

Personalavdelingen (lønn)

Tele (47) 77 77 88 20