KONTAKT ADMINISTRASJON


Hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser


Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef / daglig leder

Tele (+47) 960 97 750

Bernt Thomas Åbyholm

Avdelingsleder forebyggende

Tele (+47) 960 97 751

Pål Edvardsen

Avdelingsleder beredskap

Tele (+47) 960 97 760

KONTAKT ADMINISTRASJON


Hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser


Einar Pedersen

Styreleder

Tele (47) 917 03 255

Økonomiavdelingen

Tele (47) 77 77 88 22

Personalavdelingen

Tele (47) 77 77 88 20

Hovedkontor

Gargu 8 9161 Burfjord

E-post: post@brannnord.no

Telefon: (47) 960 97 750

Åpningstid

Mandag - Fredag: 08:00-15:00