KONTAKT ADMINISTRASJON


Hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser


Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef / daglig leder

Tele (+47) 960 97 750

Bernt Thomas Åbyholm

Avdelingsleder forebyggende

Tele (+47) 960 97 751

Pål Edvardsen

Avdelingsleder beredskap

Tele (+47) 960 97 760

KONTAKT ADMINISTRASJON


Hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser


Trond Arne Hoe

Styreleder

Tele (47) 913 63 488

Økonomiavdelingen

Tele (47) 77 77 88 22

Personalavdelingen

Tele (47) 77 77 88 20