KONTAKT ADMINISTRASJON


Hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser


Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef

Tele (+47) 960 97 750

Karin Kristensen

Kommunedirektør

Tele (47) 90 82 48 30

Per Richard Reiersen

Brannforebygger

Tele (+47) 960 97 760

Tore Li

Økonomiavdelingen

Tele (47) 77 77 88 22

Jan Inge Karlsen

Etatsleder

Tele (+47) 404 05 620

Tom Hugo Pedersen

Personalavdelingen (lønn)

Tele (47) 77 77 88 20