OM OSS

Historie

01012020 \\ Historie

Visjon

Brannvesenet nord skal jobbe for ett tryggere samfunn, der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke


Brannveset nord er bygget på samarbeid mellom kommunene:

5424 - Lyngen, 5426 - Kåfjord, 5427 - Skjervøy, 5428 - Nordreisa, 5429 - Kvænangen


Vi har felles ledelse på:


  • Avdeling administrasjon
  • Avdeling forebyggende
  • Avdeling feiertjenester
  • Avdeling beredskap
  • Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte samarbeidskommune


Historie

01012020 \\ Historie

Brannvernsamarbeidet ble startet 01012015


Informasjon

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Informasjon

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig