OM OSS

Historie

01012020 \\ Historie

Visjon

Brannvesenet nord skal jobbe for ett tryggere samfunn, der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke


Brannveset nord er bygget på samarbeid mellom kommunene:

5424 - Lyngen, 5426 - Kåfjord, 5427 - Skjervøy, 5428 - Nordreisa, 5429 - Kvænangen


Vi har felles ledelse på:


  • Avdeling administrasjon
  • Avdeling forebyggende
  • Avdeling feiertjenester
  • Avdeling beredskap
  • Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte samarbeidskommune


Historie

01012020 \\ Historie

Brannvernsamarbeidet ble startet 01012015


Informasjon

Kontakt oss

01012020 \\ Kontakt oss