MELDING OM OVERNATTING

Informasjon


Retningslinjer for sporadisk overnatting


Dersom det skal foregå overnatting i bygninger som ikke er beregnet til dette formålet, må det gis melding til brannvesenet.


Dette kan være overnatting i skoler, kirker, forsamlingslokaler gymsaler etc. Innmeldingen på denne nettsiden gjelder for Kvænangen kommune

Informasjon


Det skal være trygt å sende sine barn på overnatting i forbindelse med turer og andre tilstelninger, vi setter derfor endel krav til organisatoriske og bygningsmessige forhold:


  • Det skal være minimum én våken nattevakt.
  • Det skal være en ansvarshavende som er over 18 år.
  • Ansvarshavende skal ha navneliste over overnattingsgjestene.
  • Nattevakter og ansvarshavende skal ha tilgang på telefon.
  • Overnattingsrom skal ha direkte utgang til terreng.
  • Det skal ikke være bygningsmessige avvik på brannsikkerheten.
  • Det skal være utarbeidet instrukser beregnet for overnattingsformålet.
  • Alle skal kjenne instruksene og vite hvordan de skal handle ved brann.
  • Alle skal kjenne rømningsveiene.
  • Ansvarshavende og vakter skal kjenne plassering og riktig bruk av slokkeutstyret.