KONTAKT FOREBYGGENDE AVDELING


Vi gjennomfører informasjons- og motivasjonstiltak 

Bernt Thomas Åbyholm

Avdelingsleder forebyggende

Tele (+47) 960 97 751

Odd Harald Grøtterud

Branninspektør

Tele (+47) 960 97 752