KONTAKT FOREBYGGENDE AVDELING


Vi gjennomfører informasjons- og motivasjonstiltak 

Bernt Thomas Åbyholm

Avdelingsleder forebyggende

Tele (+47) 960 97 751

Odd Harald Grøtterud

Branninspektør

Tele (+47) 960 97 752

KONTAKT FOREBYGGENDE AVDELING


Vi gjennomfører informasjons- og motivasjonstiltak

Hovedkontor

Gargu 8 9161 Burfjord

E-post: post@brannnord.no

Telefon: (47) 960 97 750

Åpningstid

Mandag - Fredag: 08:00-15:00