FYRVERKERI

Informasjon


Salg av fyrverkeri


Brannvesenet kan gi tillatelse til oppbevaring av inntil 500 kilo krutt opplagret som pyroteknisk vare.Virksomheter som ønsker å drive salg av fyrverkeri må søke brannvesenet innen 30. april i salgsåret. Salget må foregå fra etablert butikk eller salgsbod i tilknytning til denne.

 

Søknaden må foruten søknadsskjemaet inneholde minimum følgende:


1. Tegninger over salgsstedet
2. Risikovurdering
3. Tegning for plassering av container/lager
4. Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
5. Navn på ansvarshavende og kopi av kompetansebevis


Trykk her for å komme til søknadsskjemaet.