KONTAKT BOLIGSEKSJONEN


Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildsted tilsyn i bygg med fyringsanlegg, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Feiertjenesten har gode kunnskaper om installasjon av ildsted, fyringsrutiner mm.

Per Richard Reiersen

Feiersvenn

Tele (+47) 960 97 753

Hans Henrik Karlstrøm

Feiersvenn

Tele (+47) 960 97 754

Geir Wahlgren

Feiersvenn

Tele ( +47) 960 97 755

KONTAKT BOLIGSEKSJONEN


Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildsted tilsyn i bygg med fyringsanlegg, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Feiertjenesten har gode kunnskaper om installasjon av ildsted, fyringsrutiner mm.

Gry Hege Kviteberg

Feier

Tele (+47) 960 97 756 

Thomas Henriksen

Feier

Tele (+47) 960 97 757

Hovedkontor

Gargu 8 9161 Burfjord

E-post: post@brannnord.no

Telefon: (47) 960 97 750

Åpningstid

Mandag - Fredag: 08:00-15:00