KONTAKT BOLIGSEKSJONEN


Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildsted tilsyn i bygg med fyringsanlegg, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Feiertjenesten har gode kunnskaper om installasjon av ildsted, fyringsrutiner mm.

Per Richard Reiersen

Brannforebygger

Tele (+47) 960 97 753

Gry Hege Kviteberg

Brannforebygger

Tele (+47) 960 97 756 

Hans Henrik Karlstrøm

Brannforebygger

Tele (+47) 960 97 754

Thomas Henriksen

Brannforebygger

Tele (+47) 960 97 757

Geir Wahlgren

Brannforebygger

Tele ( +47) 960 97 755