BEKYMRINGSMELDING

Informasjon

01012020 \\ melding

Bekymringsmelding

Er du bekymret for din eller andres sikkerhet? Har du oppdaget et farlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker vi å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding. Ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

Informasjon

01012020 \\ melding

Info

Informasjon

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Informasjon

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig

Ledig

01012020 \\ ledig