BEKYMRINGSMELDING

Informasjon


Bekymringsmelding


Er du bekymret for din eller andres sikkerhet?


Har du oppdaget et farlig forhold og ønsker å melde fra?


Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker vi å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.


Dersom du sender inn en bekymringsmelding vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker.


Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding.


Ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

Informasjon