BRANNVESENET NORDskal sikre et tryggere samfunn der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke For din sikkerhet jobber vi sammen for et tryggere samfunn 

Siste nytt

Åpen ild i skog og utmark er forbudt fra   15. april til 15. september


Forebyggende avdeling

Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene


Bekymringsmelding

Informerer oss om avvik som kan ha betydning for personsikkerheten til den enkelte innbygger 


Boligseksjonen

Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildsted tilsyn i bygg med fyringsanleggSkjema

Her vil du finne søknadskjema og aktuelle linker


Beredskapsavdelingen

Hovedoppgaven er å være innsatsstyrke ved brann og være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker

Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef - daglig leder


Tele (+47) 960 97 750 

e-post nils.nilsen@brannnord.no


Våre prosjekter

Visjon

Hovedkontoret


Rådhuset

Adresse

Gargu 8 9161 Burfjord

Ring oss

(+47) 960 97 750

Hovedkontor

Gargu 8 9161 Burfjord

E-post: post@brannnord.no

Telefon: (47) 960 97 750

Åpningstid

Mandag - Fredag: 08:00-15:00