KVÆNANGEN BRANN OG REDNING


skal sikre et tryggere samfunn der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke

Siste nytt

Facebook


Forebyggende avdeling

Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene


Kontakt oss

Fyll inn kontaktskjema 


Bekymringsmelding

Informerer oss om avvik som kan ha betydning for personsikkerheten til den enkelte innbygger 


Boligseksjonen

Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildsted tilsyn i bygg med fyringsanleggFilm

Brannstigen - et program for utvikling av brann- og redningsvesenSkjema

Her vil du finne søknadskjema og aktuelle linker


Beredskapsavdelingen

Hovedoppgaven er å være innsatsstyrke ved brann og være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker

Bris

BrannstatistikkGargu 8 9161 Burfjord

+47 960 97 750