BRANNVESENET NORDskal sikre et tryggere samfunn der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke 

Siste nytt

Facebook


Forebyggende avdeling

Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene


Bekymringsmelding

Informerer oss om avvik som kan ha betydning for personsikkerheten til den enkelte innbygger 


Boligseksjonen

Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildsted tilsyn i bygg med fyringsanleggSkjema

Her vil du finne søknadskjema og aktuelle linker


Beredskapsavdelingen

Hovedoppgaven er å være innsatsstyrke ved brann og være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker

Hovedkontoret


Adresse

Gargu 8 9161 Burfjord

Ring oss

(+47) 960 97 750